Registro Nacional

Shorin Ryu Seishinkan

BUDOKA TITULO GRADO
MAROLI HECTOR ESTEBAN Shihan 7º  DAN
MAROLI RUBEN DARIO Kyoshi 6º  DAN
CAÑETE CARLOS Kyoshi 5º  DAN
SOARES MIRANDA DANIEL Renshi 4º  DAN
GARCETE MARCELO Renshi 5º  DAN
RUGIERO PABLO Renshi 4º  DAN
MAROLI MALENA Renshi 3º  DAN
BARKASZ ALEJANDRO Renshi 3º  DAN
LEDESMA WALTER Renshi 2º  DAN
SALERNO SERGIO Renshi 2º  DAN
MENGHETTI CARLOS Renshi 2º  DAN
SINESIA SANTIAGO Renshi 2º  DAN
MAROLI MILTON Renshi 2º  DAN
BAZAN HECTOR Renshi 2º  DAN
PALLARES GASTON Renshi 2º  DAN
GAGO JAVIER Renshi 1º  DAN
MONTENEGRO JAVIER Renshi 1º  DAN
DAPREMONT ROBERTO G. Renshi 1º  DAN
FLORIN JORGE Renshi 1º  DAN
STRANECK ALBERT Renshi 1º  DAN
ENDRES NORBERTO Renshi 1º  DAN
DE ANGELIS MARCELO Renshi 1º  DAN

Kobudo Seishinkan

BUDOKA TITULO GRADO
MAROLI HECTOR E Shihan 7° DAN
MAROLI RUBEN D Kyoshi 6º  DAN
CAÑETE CARLOS Renshi 3º  DAN
RUGIERO PABLO Renshi 3º  DAN
BARKASZ ALEJANDRO Renshi 3º DAN
SINESIA SANTIAGO Renshi 2º  DAN
MAROLI MALENA Renshi 2º DAN
MENGHETTI CARLOS Renshi 2º DAN
MAROLI MILTON Renshi 1º DAN
VARNI CECILIA Renshi 1º DAN
SALBUCHI CECILIA Renshi 1º DAN
ALEJANDRO EULA Renshi 1º DAN
LEONARDO CREMONA Renshi 1º DAN
HUMBERTO DELAPIAZA Renshi 1º DAN

Shorin Ryu Genshinkan

BUDOKA TITULO GRADO
ROLANDO FACUNDO Ryoshi 5º  DAN
Leonardo Cremona Renshi 4º DAN
Pablo Costanzo Renshi 2º DAN
Daniel Suffich Renshi 1º DAN
Juan Bavaro Renshi 1º DAN
Francisco Lopez Renshi 1º DAN
Ricardo Deluce Renshi 1º DAN
Maria Rojas Renshi 1º DAN
Andres Olle Renshi 1º DAN
Ivan Olle Renshi 1º DAN
Alejandra Camaño Renshi 1º DAN
Maximiliano Scilingo Renshi 1º DAN
Ariel De Luca Renshi 1º DAN
Hector Biassoni Renshi 1º DAN

Shorin Ryu Okinawa Te

BUDOKA TITULO GRADO
Acosta Jorge Fernando Kyoshi 7°Dan
Diaz Velez Marcos Renshi 5° Dan
Humenczuk Andres Renshi 5° Dan
Musmano Pablo Renshi 4° Dan
Guzzini Eduardo Renshi 4° Dan
Iglesias Nicolás Renshi 4° Dan
Planes Nelson Renshi 3° Dan
Mac Cormack Patricio Renshi 3° Dan
Blasco Carlos Renshi 3° Dan
Koile Daniel Renshi 2°Dan
Garcia Miguel Renshi 2°Dan
Gustavo Mollica Renshi 2°Dan
Jorge Jacob Renshi 2°Dan
Taboada Daniel Renshi 1°Dan
Terlisky Pablo Renshi 1°Dan
Tirasso Roberto Renshi 1°Dan
Caselli Tomas Renshi 1°Dan
Cassaglia Martin Renshi 1°Dan
Ferrero Florencia Renshi 1°Dan

Kobayashi Ryu Shunbukan

BUDOKA TITULO GRADO
Humberto Delapiaza Renshi 5º DAN
Martiniano Luque Renshi 5º DAN
Gisele Delapiaza Renshi 2º DAN
Nahir Delapiaza Renshi 2º DAN
Iara Delapiaza Renshi 1º DAN

Uechi Ryu Yoshukai

BUDOKA TITULO GRADO
SALBUCHI CECILIA Renshi 3º DAN
EVANGELISTA MARIA Renshi 1° DAN

Shorin Ryu Machimura Suidi

BUDOKA TITULO GRADO
GUTIERREZ PABLO Renshi 4º DAN
MUSUMECI SABRINA Renshi 2º DAN
RICHO NICOLAS Renshi 1º DAN